เปิดศึกบอลปัญญาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลทุนการศึกษาครึ่งแสน เพื่อปูทางเยาวชนสู่วงการลูกหนังอาชีพ

เปิดศึกบอลปัญญาชน – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้จับมือร่วมกับ 16 สถาบันการศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา รายการ CHANG U-CHAMPION CUP ภายใต้โครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ครั้งที่ 14 ในระหว่างเดือน เมษายน 2565 – เดือน มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างเส้นทางให้กับเยาวชนสู่การเป็นนักเตะอาชีพ พร้อมกับได้ชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

 

โดยเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายอาคม สมุทรโคจร ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยกับนายสุรพล อุทินทุ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา รายการ CHANG U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 14 ที่ห้องเกษมทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายสุรพล อุทินทุ ได้กล่าวไว้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้มีโครงการที่ให้การสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภท รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้สร้างและได้พัฒนาเรียกได้ว่าแบบทั้งระบบ ตั้งแต่ในระดับน้อง ๆ เยาวชน ระดับฟุตบอลอาชีพ ระดับฟุตบอลทีมชาติ ไปจนถึงในระดับสากล ผ่านทางแนวคิดในการที่ได้สร้างคนด้วยการกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้มุ่งเน้นที่พัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยให้ได้มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกสนาม

 

สำหรับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา รายการ CHANG U-CHAMPION CUP ได้เกิดขึ้นจากการให้ความร่วมมือในระหว่างโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ที่ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่น้อง ๆ เยาวชนในระดับอุดมศึกษาจะได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั้งในระบบมินิลีก และในระบบน็อกเอาต์ อีกทั้งยังได้เป็นการพัฒนาฝีเท้าของเยาวชนเพื่อปูทางไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลในระดับอาชีพ

 

และนอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ยังได้มีรางวัลที่ชื่อว่า Sportsmanship สำหรับนักกีฬาฟุตบอลผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งรายการแข่งขัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้เชื่อว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ CHANG U-CHAMPION CUP จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้เพิ่มจำนวนของนักกีฬาฟุตบอลที่ได้มีคุณภาพเข้าสู่วงการลูกหนังไทย

 

โดยวัตถุประสงค์ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มุ่งหวังจากโครงการนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาก ๆ ในการพัฒนาประเทศ คือ การที่ได้เสริมสร้างให้สังคมน่าอยู่ และมีประชากรที่ได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งในทางด้านร่างกาย และในทางด้านจิตใจ และได้เป็นตัวจักรสำคัญของการหมุนฟันเฟืองในทางสังคมเพื่อให้สามารถที่จะรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมของยุคโลกาภิวัตน์

 

การส่งเสริมเยาวชนทางด้านการกีฬาของประเทศจึงได้ถูกจัดให้เป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่ง ในการที่ได้เสริมสร้างสังคมเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีประชากรที่ได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ไม่ไปมั่วสุมเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติดอื่น ๆ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันจาก 16 สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 11. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 13. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 14. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 15. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 16. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ทั้ง 16 สถาบันในระดับอุดมการณ์ศึกษานี้ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา รายการ CHANG U-CHAMPION CUP เพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับมาตรฐานของการกีฬาฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ที่ดีระหว่างทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน

 

การแข่งขันฟุตบอลอุดมการศึกษาจะจัดขึ้นในระหว่างเดือน เมษายน – เดือนมิถุนายน โดยสนามที่ใช้จัดแข่งขันของในทุกสถาบันที่ได้มีความพร้อมถึง 11 สนาม ในการแข่งขันในครั้งนี้ได้เลื่อนการดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสำหรับการป้องกันเพื่อความปลอดภัย

 

โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน รวมถึงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยคนละ 2 เข็ม และในทุกสัปดาห์นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องส่งผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุกสถาบันก่อนที่จะมีการแข่งขันในแต่สัปดาห์ รวมถึงทุกสถาบันจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสำหรับการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของสถาบันที่ได้ใช้เป็นสนามในการแข่งขันกันอย่างเคร่งครัด

 

และนอกจากนี้การแข่งขันได้จัดให้มีการ live สด การแข่งขันรวมกว่า 50 คู่ ทั้งในระบบลีก และในระบบน็อกเอาต์ ซึ่งการแข่งขันจะทำการแข่งนัดเปิดสนาม ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เป็นการพบกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกันกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนามแข่งขันของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก โดยสามารถติดตามการแข่งขันได้ทางเพจเฟสบุ๊กชื่อว่า : CHANG U-CHAMPION CUP